понеделник, 23 февруари 2015 г.

Доц. д-р Кириен Кьосев - коремен хирург | ВМА София


Биографични данни за доц. д-р Кириен Цветанов Кьосев, д.м.
Доц. Кьосев е роден на 09.11.1963 г. в гр. София. Завършва медицина в Медицинска Академия в гр. София през 1987 г. Работи по разпределение в хирургичното отделение на Окръжна болница гр. Кюстендил до 1992 г. От м. април 1992 г. е назначен на работа в Клиниката по обща хирургия на ВМА като лекар-ординатор. През 1995 г. придобива специалност по обща хирургия. От 2002 г. до 2013 г. е началник на отделение в Клиниката по коремна хирургия на ВМА. През 2013 г. защитава дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен „Доктор"на тема: „Чернодробен ехинокок:
класификация, стадиране и хирургично лечение". През същата година завършва и двугодишна магистратура по Здравен Мениджмънт във Факултета по обществено здраве към Медицинския Университет в гр. Пловдив. От 2014 г. е избран за „Доцент" към Клиника по коремна хирургия на ВМА.

Направете консултация

Няма коментари:

Публикуване на коментар