четвъртък, 12 февруари 2015 г.

Безкръвна операция на хемороиди | Д-р Владимир Даскалов

безкръвна операция на хемороиди, д-р владимир даскалов коремен хирург, коремен хирург вма мнения, Полковник д-р Владимир Васев Даскалов, д.м.
роден на 12.04.1962 г.
I. Медицинско образование и специализации:
•    1982 – 1988- Завършва Медицински Университет – Пловдив, специалност медицина
•    1987-  Офицер в БА
•    1988 – 1989 - Интернатура по обща хирургия – ВМА – София
•    1989 – 1991 - Началник в медицинска служба в авиобаза „Граф Игнатиевo”- Пловдив
•    1991 – 1994 - Клиничен ординатор Клиника Коремна Хирургия – ВМА – София

•    1994 - Придобита специалност „Обща хирургия”
•    1994 – 1996 - Лекар ординатор в Клиника Коремна Хирургия – ВМА – София
•    1996 – 1999 - Асистент в Клиника Коремна и Ендоскопска Хирургия – ВМА – София
•    1999 – 2001 - Асистент Катедра Хирургия– ВМА – София
•    2002-2004 - Главен асистент Катедра  Хирургия– ВМА – София
•    2005 - Придобита специалност „Военна хирургия”
•    2004 – 2010 -Главен асистент Катедра Спешна Медицина и Коремна Хирургия– ВМА – София
•    2011 - Началник “Операционен център”-  ВМА - София
•    2012 -Завършва втора магистратура по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“
•    2013- Придобива образователна и научна степен „Доктор” с дисертация на тема „ Оперативно лечение на хемороидалната болест под доплеров контрол”
II. Специални умения:
•    Коремна хирургия
•    Лапароскопска хирургия
•    Спешна хирургия

III. Учебно научна дейност:
•    2 съавторства в монографии
•    Преподавателска дейност към Катедра по хирургия – ВМА
•    Докторантура на тема „ Оперативно лечение на хемороидалната болест под доплеров контрол”
•    Над 70 публикации в български и чужди периодични научни списания, и участия в научни конгреси и конференции
IV. Езикова подготовка:
•    Български- майчен език
•    Английски –В1;
•    Руски –С2;
V. Членство в съсловни организации
•    Българско хирургично дружество секция “Миниинвазивна хирургия”
•    Българска асоциация на гастроентеролози, хирурзи и онколози
•    ESTES (European Society of Trauma and Emergency Surgery)
•    IASGO (International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists)
VI. Специализации в чужбина
•    2006  - Military Language Training Center- Budapest, Hungary
•    2007 – Battlefield Advanced Trauma Lifesupport /NL/-Hilversum, The Nitherlands
•    2008 - VAC Terapy - Vienna, Austria
•    2009  - Major Incident Medical Management and Support- NATO School, Oberammergau, Germany
•    2011 – „Single Incision Laparoscopic Surgery (SILS) Master Class“-2010 г. - COVIDIEN France Holding Inc.- European Training Centre, Elancourt, France

Направете консултация

Няма коментари:

Публикуване на коментар