петък, 6 март 2015 г.

Д-р Симеон Шаламанов - коремен хирург ВМА София


Дата и място на раждане: 31.03.1969 г., гр. Русе
През 1997г. завършва медицина в МУ- гр. София. От 1999г. и до момента работи в клиника по коремна хирургия, ВМА, гр.София. През 2003г. придобива специалност по обща хирургия. Преминал обучителни курсове по лапароскопска хирургия – ВМА - 2006г;

четвъртък, 5 март 2015 г.

Д-р Силвия Грънчаров - коремен хирург ВМА София


Дата и място на раждане:11.03.1949 г., гр. Сандански
През 1967г. завършва средно образование в гр. Сандански. Започва медицинско образование във ВМИ- гр. София, което завършва през януари 1974г. След дипломиране започва като лекар-хирург по разпределение в хирургично отделение, Районна болница, гр. Сандански. През 1978г. придобива специалност по обща хирургия. От март 1980г. работи като хирург(старши ординатор) в клиника по обща хирургия – ВМА – гр. София. През 1982г. придобива специалност по военно полева хирургия. 

сряда, 4 март 2015 г.

Д-р Искра Янева - коремен хирург ВМА София


Дата и място на раждане:11.03.1949 г., гр. Сандански
През 1967г. завършва средно образование в гр. Сандански. Започва медицинско образование във ВМИ- гр. София, което завършва през януари 1974г. След дипломиране започва като лекар-хирург по разпределение в хирургично отделение,

вторник, 3 март 2015 г.

Д-р Здравко Любомиров - коремен хирург | ВМА София


Д-р Здравко Любомиров Петков
Дата и място на раждане: 14.11.1979 г., гр. Враца
През 1998г. завършва средно образование – ПМГ, гр.Враца. През 2005г. завършва медицина в МУ – гр. София. От 2007г. и до момента работи като хирург в клиника по

понеделник, 23 февруари 2015 г.

Доц. д-р Кириен Кьосев - коремен хирург | ВМА София


Биографични данни за доц. д-р Кириен Цветанов Кьосев, д.м.
Доц. Кьосев е роден на 09.11.1963 г. в гр. София. Завършва медицина в Медицинска Академия в гр. София през 1987 г. Работи по разпределение в хирургичното отделение на Окръжна болница гр. Кюстендил до 1992 г. От м. април 1992 г. е назначен на работа в Клиниката по обща хирургия на ВМА като лекар-ординатор. През 1995 г. придобива специалност по обща хирургия. От 2002 г. до 2013 г. е началник на отделение в Клиниката по коремна хирургия на ВМА. През 2013 г. защитава дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен „Доктор"на тема: „Чернодробен ехинокок:

четвъртък, 19 февруари 2015 г.

Доц. Цветан Панов - коремен хирург | ВМА София

Автобиография на доц. д-р Цветан Антонов Панов
Роден на 1 септември 1947 г. в Луковит. Завършва медицина в София (1971 г.).
Работи като: лекар в поделение (1972-1973 г.); клиничен ординатор в КОХ
към ВВМИ (1974-1977 г.); началник на хирургичен кабинет в поликлиниката на
ВВМИ (1977-1978 г.); старши ординатор в КОХ (1979-1980 г.); хирург в състава на военномедицинска бригада в Никарагуа (1980-1981 г.); асистент, старши и главен асистент към КОХ

Направете консултация!